Ανακοίνωση Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας για την ετήσια έκδοση του περιοδικού “Αμυντική Βίβλος 2010 – 2011”

Ανακοίνωση Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας

Γνωρίζεται ότι στην ετήσια έκδοση του περιοδικού “Αμυντική Βίβλος 2010 – 2011” των εκδόσεων DEFENCENET MEDIA και συγκεκριμένα στη σελίδα 128 όπου φιλοξενούνται οι απόψεις του Αρχηγού ΓΕΑ υπό τον τίτλο “Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειος”, στην τελευταία πρόταση, αντί της ορθής διατύπωσης που δόθηκε στο περιοδικό από το ΓΕΑ: “Η Π.Α. θα συνεχίζει να παίζει ένα πρωτεύοντα ρόλο στη διαμόρφωση της εξωτερικής μας πολιτικής, με απώτερο στόχο την υπεράσπιση των εθνικών συμφερόντων και τη διεθνή προβολή της πατρίδας μας.”, εγράφη εκ παραδρομής: “Οι ΗΠΑ θα συνεχίζουν να παίζουν έναν πρωτεύοντα ρόλο στη διαμόρφωση της εξωτερικής μας πολιτικής, με απώτερο στόχο την υπεράσπιση των εθνικών συμφερόντων και τη διεθνή προβολή της πατρίδαςμας”.