Επιβεβαίωση Απογραφής Προσωπικού της ΠΑ

Μέσω της εφαρμογής επιβεβαίωσης απογραφής και ένταξης στην Ενιαία Αρχή Πληρωμών, μπορείτε να ενημερωθείτε για τον κωδικό (ή τους κωδικούς) που σάς δόθηκαν κατά την διαδικασία απογραφής.

Η διαδικασία είναι η εξής: Πληκτρολογείται τον ΑΦΜ σας και πατάτε το κουμπί ‘Εμφάνιση Κωδικού Απογραφής’ στο κάτω μέρος της εφαρμογής. Αν είχατε απογραφεί κανονικά, τότε θα δείτε την ώρα απογραφής καθώς και τον κωδικό επιβεβαίωσης. Μπορείτε να εκτυπώσετε τα στοιχεία πατώντας το κουμπί ‘Εκτύπωση’.

Τέλος, αν ο εκκαθαριστής της μισθοδοσίας σας έχει στείλει στοιχεία στην Ενιαία Αρχή Πληρωμής, είτε κατά την πιλοτική είτε κατά την παραγωγική φάση, θα εμφανιστεί σχετικό μήνυμα στο κάτω μέρος της οθόνης.

Η Ενιαία Αρχή Πληρωμής είναι η μόνη αρμόδια για την πληρωμή πάσης φύσεως αμοιβών των αμειβομένων της Κεντρικής Κυβέρνησης, καθώς και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου.

Η ενημέρωση μπορεί να γίνει μέσω της ιστοσελίδας Ηλεκτρονική υπηρεσία απογραφής μισθοδοτούμενων από το Ελληνικό Δημόσιο, που έχει δημιουργηθεί για το σκοπό αυτό.