Διάθεση Προσωπικού και Μέσων της 31/08/2010

Σήμερα στο πλαίσιο της Κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

  • Για Ερευνα – Διάσωση, ΑΒ-205 εκτέλεσε αποστολή έρευνας – διάσωσης 3 Νεοζηλανδών με κανό στην περιοχή νότια της Ανάφης, συμπληρώνοντας 1,8 ώρες πτήσης σε 1 έξοδο.
  • Για Πυρόσβεση, 5 CL215 και 9 PZL σε Αγριλιά, Γαρδίκι, Μανωλάδα, Σπέτσες, Καρουμπάτικα και Παρανέστι, συμπληρώνοντας 25 ώρες πτήσης σε 14 εξόδους.
  • Για Επιτήρηση, 1 Τ-41 στην Αττική, συμπληρώνοντας 2 ώρες πτήσης σε 1 έξοδο.
  • Για Αεροδιακομιδές, Α-109 και C-27J μετέφεραν 4 ασθενείς από Ζάκυνθο, Τήνο και Σέριφο σε Ελευσίνα και Αθήνα, συμπληρώνοντας 7,1 ώρες πτήσης σε 4 αποστολές.