Σχεδιασμός Μεταθέσεων έτους 2011

Υποβολή μέσω Διαδικτύου ατομικών στοιχείων – επιθυμιών τοποθετήσεων έτους 2011 για όλο το μόνιμο στρατιωτικό προσωπικό της ΠΑ. Πατήστε ΕΔΩ για να μεταβείτε στην αντίστοιχη σελίδα.

Κατά τη διαδικασία ανοίγματος της σελίδας του σχεδιασμού μεταθέσεων 2011, είναι πιθανόν να εμφανιστεί μία προειδοποίηση ασφαλείας την οποία και πρέπει να αποδεχτείτε.