Διάθεση Προσωπικού και Μέσων της 05/10/2010

Σήμερα στο πλαίσιο της Κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

  • Για Πυρόσβεση, 2 PZL στο Κουνουπέλι Αχαΐας, συμπληρώνοντας 3 ώρες πτήσης σε 2 εξόδους.
  • Για Επιτήρηση, 1 PZL στην Αττική, συμπληρώνοντας 2 ώρες πτήσης σε 1 έξόδο.
  • Για Αεροδιακομιδές, Α-109 μετέφερε 1 νεογνό από Σύρο στην Ελευσίνα, συμπληρώνοντας 1,7 ώρες πτήσης σε 1 αποστολή.