Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας 2010

Από 27 Σεπτεμβρίου έως 1η Οκτωβρίου 2010 η ΠΑ διοργάνωσε τις εκδηλώσεις οδικής ασφάλειας για τα στελέχη και όλο το στρατεύσιμο και πολιτικό προσωπικό, στo πλαίσιο της πρόληψης των τροχαίων ατυχημάτων.

Σκοπός των εκδηλώσεων είναι η καλλιέργεια πνεύματος και νοοτροπίας Ασφαλούς Οδήγησης και Πρόληψης των Τροχαίων Ατυχημάτων, με κάθε είδους όχημα μετακίνησης (υπηρεσιακό, ιδιωτικό, αυτοκίνητα, μοτοσικλέτες κλπ.) και ταυτόχρονα η ανάπτυξη ευγενούς άμιλλας μεταξύ των οδηγών της ΠΑ, αλλά και του προσωπικού που οδηγεί υπηρεσιακά οχήματα. Ζητούμενο είναι η ευαισθητοποίηση όλου του προσωπικού για την προαγωγή της οδικής ασφάλειας μέσω της εξάλειψης των παραβάσεων, της τήρησης των κανόνων οδικής κυκλοφορίας και της ενθάρρυνσης ώριμης οδικής συμπεριφοράς.

Κατά τη διάρκεια της εβδομάδας πραγματοποιήθηκαν σε κάθε Μονάδα, διαλέξεις και προβολές εκπαιδευτικών ταινιών Ασφαλούς οδήγησης και πρόληψης τροχαίων ατυχημάτων από εκπροσώπους της Ελληνικής Αστυνομίας καθώς και από άλλους αρμόδιους φορείς που ασχολούνται με το θέμα.

Το ΑΤΑ, η ΔΑΥ και η ΔΑΕ εξέδωσαν Ημερήσια Διαταγή η οποία αναγνώσθηκε την τελευταία ημέρα των εκδηλώσεων. Στους ασφαλέστερους οδηγούς υπηρεσιακών οχημάτων για το παρελθόν έτος, απονεμήθηκε έπαινος, τιμητική άδεια και αναμνηστικό δώρο από τον Διοικητή της Μονάδα τους.

Οι εκδηλώσεις τελούν υπό την αιγίδα της Διεύθυνσης Ασφάλειας Πτήσεων και Εδάφους του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας.