Ορκωμοσία Πρωτοετών 62ης Σειράς ΣΤΥΑ και 14ης Σειράς ΣΙΡ

Την Τετάρτη 13 Οκτωβρίου 2010 πραγματοποιήθηκε η ορκωμοσία των Νέων Δοκίμων της 62ης Σειράς της Σχολής Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΤΥΑ) και της 14ης Σειράς της Σχολής Ιπτάμενων Ραδιοναυτίλων (ΣΙΡ), στην Αεροπορική Βάση Δεκέλειας στο Τατόι.

Στην τελετή παραβρέθηκε ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας Αντιπτέραρχος (Ι) Βασίλειος Κλόκοζας.

Από τη ΣΤΥΑ ορκίστηκαν συνολικά εκατόν ογδόντα ένας (181) Δόκιμοι (175 Έλληνες και 6 Κύπριοι) και από τη ΣΙΡ δέκα (10) Δόκιμοι.

Άφιξη του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας Αντιπτέραρχου (Ι) Βασίλειου Κλόκοζα στο χώρο της τελετής.

Παράταξη των προς ορκωμοσία Δοκίμων της 14ης Σειράς της Σχολής Ιπτάμενων Ραδιοναυτίλων (ΣΙΡ).

Παράταξη των προς ορκωμοσία Δοκίμων της 62ης Σειράς της Σχολής Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΤΥΑ).

Παράταξη των προς ορκωμοσία Δοκίμων της 62ης Σειράς της Σχολής Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΤΥΑ).

Παράταξη των προς ορκωμοσία Δοκίμων της 62ης Σειράς της Σχολής Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΤΥΑ).

Παράταξη των προς ορκωμοσία Δοκίμων της 14ης Σειράς της Σχολής Ιπτάμενων Ραδιοναυτίλων (ΣΙΡ).

Ανάγνωση Ημερήσιας Διαταγής από το Διοικητή της ΣΤΥΑ Αντισμήναρχο (ΤΤΗ) Ανδρέα Αλεξόπουλο.

Ανάγνωση Ημερήσιας Διαταγής από το Διοικητή της ΣΙΡ Αντισμήναρχο (Ρ) Ιωάννη Δαλέζιο.

Αναμνηστική φωτογραφία των πρωτοετών της 62ης Σειράς της Σχολής Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΤΥΑ) με τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, Αντιπτέραρχο (Ι) Βασίλειο Κλόκοζα.

Αναμνηστική φωτογραφία των πρωτοετών της 14ης Σειράς της Σχολής Ιπτάμενων Ραδιοναυτίλων (ΣΙΡ) με τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, Αντιπτέραρχο (Ι) Βασίλειο Κλόκοζα.