Ορκωμοσία Πρωτοετών Σχολής Ικάρων 2010

Την Παρασκευή 08 Οκτωβρίου 2010 και ώρα 10:00, πραγματοποιήθηκε παρουσία του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας Αντιπτεράρχου (Ι) Βασιλείου Κλόκοζα, η ορκωμοσία των πρωτοετών της Σχολής Ικάρων στην Αεροπορική Βάση Δεκελείας.

Συνολικά ορκίστηκαν 140 Ίκαροι (122 Έλληνες, 7 Κύπριοι και 11 Αλλοδαποί).

Ο Διοικητής της Σχολής Ικάρων Υπτχος (Ι) Αδάμ Θωμαΐδης υποδέχεται τον Αρχηγό του ΓΕΑ Απτχο (Ι) Βασίλειο Κλόκοζα.

Ο Διοικητής της Σχολής Ικάρων Υπτχος (Ι) Αδάμ Θωμαΐδης υποδέχεται τον Διοικητή της ΔΑΕ Υπτχο (Ι) Κωνσταντίνο Πέτρουλα.

Ο Αρχηγός του ΓΕΑ Απτχος (Ι) Βασίλειος Κλόκοζας επιθεωρεί τους προς ορκομωσία νέους Ικάρους.

Ο Διοικητής της Σχολής Ικάρων Υπτχος (Ι) Αδάμ Θωμαΐδης διαβάζοντας την ημερήσια διαταγή του.

Αναμνηστική φωτογραφίας των νέων Ικάρων με τον Αρχηγό του ΓΕΑ Απτχό (Ι) Βασίλειο Κλόκοζα, τον Διοικητή της ΔΑΕ Υπτχο (Ι) Κωνσταντίνο Πέτρουλα και τον Διοικητή της Σχολής Ικάρων Υπτχο (Ι) Αδάμ Θωμαΐδη.