Πρόσκληση Επιτυχόντων – Εισακτέων (Έλληνες του Εξωτερικού) σε ΣΙ, ΣΤΥΑ και ΣΥΔ Ακαδημαϊκού Έτους 2010-2011

Από το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας, καλούνται να παρουσιαστούν για κατάταξη στις Σχολές της Πολεμικής Αεροπορίας, οι επιτυχόντες της Ειδικής Κατηγορίας του Ν. 3648/08 Αρ. 11 παρ. 1γ (Έλληνες του Εξωτερικού) στις πανελλαδικές εξετάσεις του έτους 2010, όπως παρακάτω:

  • Την 25η Οκτωβρίου 2010 ημέρα Δευτέρα και ώρα 08:00, οι εισακτέοι στη Σχολή Ικάρων (ΣΙ) και στη Σχολή Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΤΥΑ), στην Αεροπορική Βάση Δεκελείας στην Αττική και την ίδια ημέρα και ώρα οι εισακτέοι στη Σχολή Υπαξιωματικών Διοικητικών (ΣΥΔ), στο Αεροδρόμιο Σέδες, στη Θεσσαλονίκη.
  • Οι καλούμενοι για κατάταξη στις Σχολές πρέπει να προσκομίσουν και τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, που καθορίζονται στην Εγκύκλιο Διαταγή Προκήρυξης διαγωνισμού Επιλογής Σπουδαστών.