Πρόσκληση Κατάταξης Στρατευσίμων 2010/Δ ΕΣΣΟ

Με εγκύκλιο διαταγή του Υπουργού Εθνικής Άμυνας κυρίου Ευάγγελου Βενιζέλου καλούνται για κατάταξη στην Πολεμική Αεροπορία την 15, 16 και 17Νοεμβρίου 2010 οι στρατεύσιμοι της 2010 Δ΄/ ΕΣΣΟ, που ανήκουν:

  • Στην κλάση 2012 (γεννημένοι το έτος 1991), που είναι γραμμένοι στα μητρώα αρρένων των Νομών Αττικής (αρμοδιότητας ΣΓ Δυτ. Αττικής κα Β΄ΣΓ Αθηνών), Κυκλάδων, Χίου, Σάμου, Λέσβου, Ηρακλείου, Λάρισας, Θεσπρωτίας, Κέρκυρας, Ροδόπης, Έβρου, Ευρυτανίας, Λευκάδας και Γρεβενών.
  • Στις κλάσεις 1987 έως και 2012 (γεννημένοι το 1966 έως και το 1991), από όλους τους Νομούς που υπέχουν υποχρέωση στράτευσης και είναι πλήρους ή μειωμένης θητείας, ανεξάρτητα αν έχουν τελειώσει ή όχι τη βασική ή ειδική εκπαίδευση και οι λόγοι της υποχρέωσής τους για κατάταξη δημιουργήθηκαν στο διάστημα από 1 Μαϊου 2010 έως και 31 ιουλίου 2010.
  • Στις κλάσεις 1987 έως και 2012 (γεννημένοι το 1966 έως και το 1991), από όλους τους Νομούς, που έτυχαν αναβολής κατάταξης για λόγους υγείας, εφόσον η ημερομηνία λήξης της περιλαμβάνεται στο διάστημα από 1 Αυγούστου 2010 έως και 31 Οκτωβρίου 2010.

Περισσότερες πληροφορίες για τα κέντρα κατάταξης, τις ακριβείς χρονολογίες και τις υποχρεώσεις αυτών που καλούνται, παρέχονται από τα Στρατολογικά Γραφεία.

Κάντε κλικ εδώ για την ΕΓΚΥΚΛΙΟ