Διεθνές Σεμινάριο για την Κοινή Πολιτική Άμυνας και Ασφάλειας στη Σχολή Ικάρων

Από 15 έως 19 Νοεμβρίου 2010 διοργανώθηκε στη Σχολή Ικάρων στην Αεροπορική Βάση Δεκελείας, Διεθνές Σεμινάριο για την Κοινή Πολιτική Άμυνας και Ασφάλειας (International Seminar on Common Security & Defence Policy).

Το σεμινάριο εντάσσεται στο πρόγραμμα βραχυχρόνιων ανταλλαγών σπουδαστών Στρατιωτικών Πανεπιστημίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Military Erasmus). Η γλώσσα του σεμιναρίου ήταν η Αγγλική.

Το σεμινάριο παρακολούθησαν 250 τελειόφοιτοι σπουδαστές εκ των οποίων οι 34 από 18 Στρατιωτικές Ακαδημίες – Πανεπιστήμια και συμμετείχαν 10 διαφορετικές χώρες τις ΕΕ.

Ομιλητές από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τη Γραμματεία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Καθηγητές Πανεπιστημίου, ανώτατα στελέχη του Υπουργείου Εξωτερικών, του ΓΕΕΘΑ και των Γενικών Επιτελείων ανέπτυξαν διάφορα θέματα κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου.