Διεθνές Σεμινάριο για την Κοινή Πολιτική Άμυνας και Ασφάλειας στην Σχολή Ικάρων

Η Σχολή Ικάρων (Ανώτατο Στρατιωτικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα) διοργανώνει στις εγκαταστάσεις της στην Αεροπορική Βάση Δεκελείας, Διεθνές Σεμινάριο για την Κοινή Πολιτική Άμυνας και Ασφάλειας (International Seminar on Common Security & Defence Policy) το διάστημα 15-19 Νοεμβρίου 2010.

Το σεμινάριο εντάσσεται στο πρόγραμμα βραχυχρόνιων ανταλλαγών σπουδαστών Στρατιωτικών Πανεπιστημίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Military Erasmus) μέσω της διδασκαλίας κοινών ενοτήτων (modules). Η γλώσσα του σεμιναρίου είναι η Αγγλική.

Η Σχολή Ικάρων πρωτοπορεί και συγκαταλέγεται στα πρώτα Στρατιωτικά Ιδρύματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που αναλαμβάνει σχετική πρωτοβουλία. Το διεθνές σεμινάριο θα παρακολουθήσουν 250 συμμετέχοντες επί πτυχίω σπουδαστές εκ των οποίων 34 συμμετέχοντες προέρχονται από 18 Στρατιωτικές Ακαδημίες – Πανεπιστήμια και 10 διαφορετικές χώρες τις ΕΕ.

Το διεθνές σεμινάριο είναι υψηλού επιπέδου και θα δώσουν διαλέξεις σε αυτό πολλοί ομιλητές από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τη Γραμματεία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Καθηγητές Πανεπιστημίου, ανώτατα στελέχη του Υπουργείου Εξωτερικών, του ΓΕΕΘΑ και των Γενικών Επιτελείων.

Το πρόγραμμα του Σεμιναρίου είναι καινοτόμο, περιλαμβάνει φάση προετοιμασίας μέσω διαδικτύου IDL (Internet Distance Learning) διάρκειας ενός μηνός μέσω του εξυπηρετητή (server) του European Security and Defence College (ESDC) στις Βρυξέλλες και όσοι συμμετέχοντες ολοκληρώσουν επιτυχώς θα λάβουν βεβαίωση και τις ανάλογες πιστωτικές μονάδες, οι οποίες αναγνωρίζονται από τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της ΕΕ.

Κάντε κλικ εδώ για περισσότερες πληροφορίες

Κάντε κλικ εδώ για το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ