Σεμινάριο Επίβλεψης Πτήσεων

Από 24 έως και 26 Νοεμβρίου 2010 η Διοίκηση Αεροπορικής Εκπαίδευσης (ΔΑΕ), διοργάνωσε το ετήσιο Σεμινάριο Επίβλεψης Πτήσεων, υπό την εποπτεία της Διεύθυνσης Ασφαλείας Πτήσεων και Εδάφους (ΔΑΠΕ) του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (ΓΕΑ).

Την έναρξη του σεμιναρίου κήρυξε ο Αρχηγός ΓΕΑ Αντιπτέραρχος (Ι) Βασίλειος Κλόκοζας ο οποίος απηύθυνε σύντομο χαιρετισμό.

Σκοπός της εκπαίδευσης είναι η προετοιμασία των Αξιωματικών που αναλαμβάνουν θέσεις υψηλής ευθύνης (Διοικητές, Υποδιοικητές, ΔΕΕ, ΔΥΠ Μονάδων, Διοικητές, ΑΕ, Αρχιμηχανικοί Μοιρών/Σμηνών ιπτάμενων μέσων, κλπ) έτσι ώστε να ασκήσουν αποτελεσματική επίβλεψη των πτητικών αλλά και των λοιπών δραστηριοτήτων των Μονάδων, με στόχο την Ασφάλεια του προσωπικού και των μέσων.

Θέματα που αναπτύχθηκαν ήταν: “Ανάλυση Ατυχημάτων με εμπλοκή επίβλεψης”, “Διαχείριση Επιχειρησιακού Ρίσκου (ORM)”, “Ανθρώπινος Παράγοντας και Ατυχήματα”, “Ανάλυση Ατυχημάτων κατά HFACS”, “Καλλιέργεια Παιδείας ΑΠΕ ως Πρακτική Πρόληψης Ατυχημάτων”, “Σύστημα Υγιεινής και Ασφάλειας Προσωπικού”, “Στρεσογόνοι Παράγοντες”, “Τεχνική Υποστήριξη και Ποιοτικός Έλεγχος”, “Επίβλεψη Πτήσεων”, “Ηγεσία”, “Σχέσεις με τα ΜΜΕ” κ.α.