Μικτοί Αγώνες Πετοσφαίρισης

Από 05 έως 09 Δεκεμβρίου 2010, επισκέπτεται την χώρα μας, μικτή ομάδα Πετοσφαίρισης των Τουρκικών ΕΔ, με σκοπό τη συμμετοχή στους αντίστοιχους αγώνες που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο υλοποίησης Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης (ΜΟΕ) μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας.