Συμμετοχή 2ου ΚΕΠ σε Αναδάσωση Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας

Στις 8 Δεκεμβρίου 2010, το σύνολο του προσωπικού του 2ου Κέντρου Ελέγχου Περιοχής (ΚΕΠ), δενδροφύτευσε τριακόσια (300) έλατα, συμμετέχοντας σε δραστηριότητες αναδάσωσης καμένων περιοχών της Πάρνηθας.

Η δραστηριότητα αυτή έγινε σε συνεννόηση με τον Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας και εντάσσεται στο πλαίσιο ανάληψης δράσεων των στελεχών της ΠΑ με σκοπό την προστασία του περιβάλλοντος και την ενεργή συμμετοχή σε οικολογικές δραστηριότητες με στόχο την προάσπιση του φυσικού πλούτου της χώρας.