Έγκριση οικοπεδικών προγραμμάτων σε Γούβες Ηρακλείου Κρήτης και Μηλιές Ιστιαίας Εύβοιας από τον ΟΣΜΑΑ “Ο ΙΚΑΡΟΣ”

Εγκρίθηκαν από το ΑΑΣ οι όροι υλοποίησης των 2 νέων οικοπεδικών προγραμμάτων στις αναφερόμενες περιοχές. Τα μέλη του συνεταιρισμού που έχουν δηλώσει συμμετοχή καλούνται να επικοινωνήσουν με τον ΟΣΜΑΑ ‘Ο ΙΚΑΡΟΣ ‘ και να στείλουν τις δεσμευτικές δηλώσεις όπως σε κάθε πρόγραμμα αναγράφεται. Διευκρινίζεται ότι πέρα των οικοπέδων για τα οποία έχουμε δεσμευτεί ως συνεταιρισμός (δηλ. 120 οικόπεδα για Γούβες Ηρακλείου Κρήτης και 77 οικόπεδα για Μηλιές Ιστιαίας Εύβοιας) υπάρχει η δυνατότητα να διατεθούν περισσότερα. Για τον λόγω αυτό παροτρύνουμε τα μέλη να δηλώσουν και καινούργιες επιθυμίες. Επίσης επιθυμία συμμετοχών στα παραπάνω προγράμματα μπορούν να έχουν και συνάδελφοι που δεν είναι μέλη εάν γραφτούν άμεσα στον ΟΣΜΑΑ ‘Ο ΙΚΑΡΟΣ ‘.