Εγκριση υλοποίησης οικοπεδικών προγραμμάτων του ΟΣΜΑΑ “Ο ΙΚΑΡΟΣ”

Εγκρίθηκε από το ΑΑΣ η υλοποίηση των οικοπέδικων προγραμμάτων στις περιοχές Γούβες Ηρακλείου Κρήτης και Μηλιές Ιστιαίας Εύβοιας. Οι όροι υλοποίησης για κάθε πρόγραμμα ξεχωριστά φαίνονται στα αντίστοιχα προγράμματα.