Συντονιστικές Οδηγίες Υγειονομικής Υποστήριξης για την Αντιμετώπιση Εποχικής Γρίπης 2010-2011 με το Στέλεχος Α(Η1Ν1) 2009

Σύμφωνα με οδηγία του ΚΕΕΛΠΝΟ, στην Ελλάδα βρισκόμαστε σε ανοδική φάση του επιδημικού κύματος της εποχικής γρίπης, ενώ αναμένεται ότι η πλειονότητα των περιστατικών κατά τη φετινή περίοδο να ανήκουν στον υπότυπο Α (Η1Ν1) 2009, ο οποίος ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, ιδιαίτερα σε άτομα υψηλού κινδύνου. Επίσης είναι πιθανό να καταγραφούν συρροές/επιδημίες, τόσο στην κοινότητα όσο και σε μονάδες υγείας.

Κάντε κλικ εδώ για τις ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Κάντε κλικ εδώ για τις ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΟΔΗΓΙΕΣ