Θεώρηση ατομικών βιβλιαρίων νοσηλείας, για το έτος 2011

Σας ενημερώνουμε ότι για τη συνέχιση παροχής υγειονομικής περίθαλψης στους ασφαλισμένους του ΥΠΕΘΑ/ΓΕΑ είναι απαραίτητη η θεώρηση για το έτος 2011 των Ατομικών Βιβλιαρίων Νοσηλείας του ΥΠΕΘΑ/ΓΕΑ, τόσο για τα στελέχη όσο και τα μέλη των οικογενειών τους. Η θεώρηση πραγματοποιείται από τα τμήματα προσωπικού των μονάδων και θα διαρκέσει μέχρι την 31 Μαρτίου 2011.