Ανώτατο Αεροπορικό Συμβούλιο 2011-2012 – ΑΤ 017/2011

Το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας ανακοινώνει τη νέα σύνθεση του Ανώτατου Αεροπορικού Συμβουλίου (ΑΑΣ):

 1. Αντιπτέραρχος (Ι) Βασίλειος Κλόκοζας Αρχηγός ΓΕΑ
 2. Αντιπτέραρχος (Ι) Αντώνιος Τσαντηράκης Αρχηγός ΤΑ και Διοικητής CAOC-7
 3. Αντιπτέραρχος (Ι) Ηλίας Βενέτης Διοικητής ΣΕΘΑ
 4. Αντιπτέραρχος (ΜΗ) Αχιλλέας Λέλλας Γενικός Επιθεωρητής ΓΕΑ
 5. Υποπτέραρχος (Ι) Φώτιος Κρεβάικας Διοικητής ΔΑΥ
 6. Υποπτέραρχος (Ι) Αντώνιος Πιέρρος Διοικητής ΔΑΕ
 7. Υποπτέραρχος (Ι) Κωνσταντίνος Δημόπουλος Υπαρχηγός ΑΤΑ
 8. Υποπτέραρχος (Ι) Ευάγγελος Τουρνάς Διευθυντής Α’ Κλάδου ΓΕΕΘΑ
 9. Υποπτέραρχος (Ι) Χρήστος Βαΐτσης Διευθυντής Δ’ Κλάδου ΓΕΕΘΑ
 10. Υποπτέραρχος (Ι) Κωνσταντίνος Πριόνας Υπαρχηγός ΓΕΑ
 11. Υποπτέραρχος (Ι) Αθανάσιος Παπανικολάου Διευθυντής Β΄ Κλάδου ΓΕΑ
 12. Υποπτέραρχος (Ι) Δημήτριος Προκοπίου Επιτελάρχης ΔΑΕ
 13. Υποπτέραρχος (Ι) Κωνσταντίνος Σπυρούλιας Διευθυντής Α’ Κλάδου ΓΕΑ
 14. Υποπτέραρχος (Ι) Γεώργιος Πέτκος Διοικητής Σχολής Ικάρων
 15. Υποπτέραρχος (Ι) Χρήστος Χριστοδούλου Επιτελάρχης ΑΤΑ
 16. Υποπτέραρχος (Ι) Χαρίλαος Λάμπρου ΓΕΕΘΑ
 17. Υποπτέραρχος (Ι) Παναγιώτης Σωτηρίου Διευθυντής Δ΄ Κλάδου ΓΕΑ
 18. Υποπτέραρχος (ΥΙ) Σταύρος Καβασακάλης Διευθυντής Υγειονομικού ΓΕΕΘΑ
 19. Υποπτέραρχος (Ο) Ευάγγελος Λάτσιος Διευθυντής Οικονομικού ΓΔΟΣΥ
 20. Υποπτέραρχος (ΥΙ) Στέφανος Φουρλεμάδης Πρόεδρος ΑΑΥΕ
 21. Υποπτέραρχος (ΜΑ) Κωνσταντίνος Οικονόμου Επιτελάρχης ΔΑΥ
 22. Υποπτέραρχος (ΕΑ) Θεόδωρος Τσέλιος Διευθυντής Διεύθυνσης Επιθεωρήσεων

Η πρώτη συνεδρίαση του νέου ΑΑΣ, θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 14 Μαρτίου 2011.

Επισμηναγός (Ι) Κωνσταντίνος Γράψας
Εκπρόσωπος Τύπου ΓΕΑ