Έκτακτες Κρίσεις Ανωτάτων Αξιωματικών ΕΔ – Προαγωγές Υποπτεράρχων

Σύμφωνα με την υπ΄ αριθμόν 17/2011 Ανακοίνωση του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ), το Συμβούλιο Αρχηγών Γενικών Επιτελείων (ΣΑΓΕ), στη συνεδρίαση της 08 Μαρτίου 2011 (7η Συνεδρίαση 2011), προήγαγε στο βαθμό του Αντιπτεράρχου, τους:

α. Υποπτέραρχο (Ι) Τσαντηράκη Αντώνιο
β. Υποπτέραρχο (Ι) Βενέτη Ηλία
γ. Υποπτέραρχο (ΜΗ) Λέλλα Αχιλλέα

Δείτε την πλήρη Ανακοίνωση Τύπου υπ’ αριθμόν 17/2011 ΓΕΕΘΑ.