Ενημέρωση από τον ΟΣΜΑΑ “Ο ΙΚΑΡΟΣ”

Tην 11 Μαρτίου 2011 , στις 15:00 θα πραγματοποιηθεί ενημέρωση των Οικοπεδούχων του προγράμματος Αετού Καρύστου του ΟΣΜΑΑ ¨Ο ΙΚΑΡΟΣ¨, στο αμφιθέατρο του Πολεμικού Μουσείου με θέματα που αφορούν το πρόγραμμα.