Νοσοκομειακή περίθαλψη στο 251ΓΝΑ

Στα πλαίσια εφαρμογής του Ν. 3655/2008, ανακοινώνεται ότι άπαντες οι προσερχόμενοι για περίθαλψη (εξωνοσοκομειακή και νοσοκομειακή) στο 251ΓΝΑ υποχρεούνται να γνωστοποιούν τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ), προσκομίζοντας και σχετικό παραστατικό.