Εορτασμός Παγκόσμιας Ημέρας Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία

Η 28η Απριλίου έχει καθιερωθεί ως παγκόσμια ημέρα αφιερωμένη στο θεσμό της Υγείας και της Ασφάλειας στην Εργασία, ο οποίος ενεργά και αποτελεσματικά λειτουργεί από το έτος 2007 στην ΠΑ, καταδεικνύοντας το ενδιαφέρον του Όπλου για την προαγωγή της επιχειρησιακής του ικανότητας μέσω της εξασφάλισης της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων, και της βελτίωσης και της ακεραιότητας των μέσων και των υποδομών.