Ιστορικό Εκλογικής Διαδικασίας Πλήρωσης Θέσης Μέλους ΔΕΠ (Β.2) στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή της Σχολής Ικάρων

Ανακοινώνεται το ιστορικό της εκλογικής διαδικασίας για την πλήρωση μιας (1) θέσης Δ.Ε.Π. (Β.2) της Σχολής Ικάρων, στον τομέα Μαθηματικών- Φυσικών Επιστημών, στη βαθμίδα του Επίκουρου καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο: “Μετεωρολογία με έμφαση στην Αεροπορική Μετεωρολογία”.

Κάντε κλικ εδώ για την 1η Έκδοση

Κάντε κλικ εδώ για την 2η Έκδοση

Κάντε κλικ εδώ για την 3η Έκδοση

Κάντε κλικ εδώ για την 4η Έκδοση