Ιστορικό Εκλογικής Διαδικασίας Πλήρωσης Θέσης Μέλους ΔΕΠ (Γ.1) στη βαθμίδα του Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή της Σχολής Ικάρων

Ανακοινώνεται το ιστορικό της εκλογικής διαδικασίας για την πλήρωση μιας (1) θέσης Δ.Ε.Π. (Γ.1) της Σχολής Ικάρων, στον τομέα Αεροδυναμικής και Μηχανικής Πτήσης, στη βαθμίδα του Καθηγητή ή του Αναπληρωτή Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο: “Αεροδυναμική”.

Κάντε κλικ εδώ για την 1η Έκδοση της βαθμίδας Καθηγητή

Κάντε κλικ εδώ για την 1η Έκδοση της βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή

Κάντε κλικ εδώ για την 2η Έκδοση

Κάντε κλικ εδώ για την 3η Έκδοση

Κάντε κλικ εδώ για την 4η Έκδοση