Ιστορικό Εκλογικής Διαδικασίας Πλήρωσης Θέσης Μέλους ΔΕΠ (Z.1) στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή της Σχολής Ικάρων

Ανακοινώνεται το ιστορικό της εκλογικής διαδικασίας για την πλήρωση μιας (1) θέσης Δ.Ε.Π. (Z.1) της Σχολής Ικάρων, στον τομέα Ηλεκτρονικής, Ηλεκτρικής Ισχύος, Τηλεπικοινωνιών, στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο: “Ηλεκτρονικών με Εμφαση στις Μικροηλεκτρονικές και Οπτικοηλεκτρονικές Διατάξεις”.

Κάντε κλικ εδώ για την 1η Έκδοση

Κάντε κλικ εδώ για την 2η Έκδοση

Κάντε κλικ εδώ για την 3η Έκδοση

Κάντε κλικ εδώ για την 4η Έκδοση