Ιστορικό Εκλογικής Διαδικασίας Πλήρωσης Θέσης Μέλους ΔΕΠ (Α.1) στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή της Σχολής Ικάρων

Ανακοινώνεται το ιστορικό της εκλογικής διαδικασίας για την πλήρωση μιας (1) θέσης Δ.Ε.Π. (Α.1) της Σχολής Ικάρων, στον τομέα Ηγετικής-Διοικητικής Ανθρωπιστικών Επιστημών και Φυσιολογίας, στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο: “Ψυχολογία με έμφαση στη Διαχείριση του Ανθρώπινου Παράγοντα”.

Κάντε κλικ εδώ για την 1η Έκδοση

Κάντε κλικ εδώ για την ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 1ης Έκδοσης

Κάντε κλικ εδώ για την 2η Έκδοση

Κάντε κλικ εδώ για την 3η Έκδοση