Ιστορικό Εκλογικής Διαδικασίας Πλήρωσης Θέσης Μέλους ΔΕΠ (Α.3) στη βαθμίδα του Λέκτορα της Σχολής Ικάρων

Ανακοινώνεται το ιστορικό της εκλογικής διαδικασίας για την πλήρωση μιας (1) θέσης Δ.Ε.Π. (Α.3) της Σχολής Ικάρων, στον τομέα Ηγετικής-Διοικητικής Ανθρωπιστικών Επιστημών και Φυσιολογίας, στη βαθμίδα του Λέκτορα, στο γνωστικό αντικείμενο: “Φιλοσοφία με έμφαση στη θεωρία του Πολέμου”.

Κάντε κλικ εδώ για την 1η Έκδοση

Κάντε κλικ εδώ για την 2η Έκδοση

Κάντε κλικ εδώ για την 3η Έκδοση

Κάντε κλικ εδώ για την 4η Έκδοση