Ιστορικό Εκλογικής Διαδικασίας Πλήρωσης Θέσης Μέλους ΔΕΠ (H.1) στη βαθμίδα του Λέκτορα της Σχολής Ικάρων

Ανακοινώνεται το ιστορικό της εκλογικής διαδικασίας για την πλήρωση μιας (1) θέσης Δ.Ε.Π. (H.1) της Σχολής Ικάρων, στον τομέα Πληροφορικής και Υπολογιστών, στη βαθμίδα του Λέκτορα, στο γνωστικό αντικείμενο: “Λογισμικό-Σύγχρονες Γλώσσες Προγραμματισμού και Εφαρμογές τους στα Δίκτυα Υπολογιστών”.

Κάντε κλικ εδώ για την 1η Έκδοση

Κάντε κλικ εδώ για την 2η Έκδοση

Κάντε κλικ εδώ για την 3η Έκδοση