Σεμινάριο Επιχειρήσεων Αεροπυρόσβεσης Έτους 2011

Από 28 Μαρτίου έως και 1 Απριλίου 2011 η Διοίκηση Αεροπορικής Υποστήριξης (ΔΑΥ) διοργάνωσε το τρίτο κατά σειρά ετήσιο Σεμινάριο Επιχειρήσεων Αεροπυρόσβεσης.

Το σεμινάριο διεξήχθη στην 112ΠΜ/Ελευσίνα και στην 113ΠΜ/Θεσσαλονίκη από 28 έως 29 Μαρτίου και 31 Μαρτίου έως 1 Απριλίου 2011 αντίστοιχα.

Στην 112ΠΜ την έναρξη κήρυξε ο Διοικητής ΔΑΥ Υποπτέραρχος (Ι) Φώτιος Κρεβάικας ενώ στην 113ΠΜ ο Επιθεωρητής Βορείου Ελλάδος του Πυροσβεστικού Σώματος (ΠΣ) Αντιστράτηγος Βασίλειος Τουλίκας.

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η κοινή ενημέρωση για τον καλύτερο δυνατό συντονισμό των Επιχειρήσεων Αεροπυρόσβεσης μεταξύ της ΠΑ και του ΠΣ.

Παρουσιάστηκαν θέματα σχετικά με τη φύση και τα χαρακτηριστικά των δασικών πυρκαγιών, τα χρησιμοποιούμενα μέσα, την τεχνική αεροπυρόσβεσης, την οργάνωση της ΠΑ και του ΠΣ κατά την πυροσβεστική περίοδο, τη διοίκηση, τη συνεργασία των εμπλεκόμενων επίγειων και εναέριων δυνάμεων κα.

Το σεμινάριο παρακολούθησαν Ιπτάμενοι από την 355ΜΤΜ, την 383ΜΕΕΑ, την 359ΜΑΕΔΥ και προσωπικό του ΠΣ από όλη την Ελλάδα. Συνολικά συμμετείχαν 270 άτομα.

Σεμινάριο Επιχειρήσεων Αεροπυρόσβεσης 2011 (Ενημερωτικό Φυλλάδιο)

Διαλέξεις Σεμιναρίου