Ανακοινώσεις του ΟΣΜΑΑ “Ο ΙΚΑΡΟΣ” για τα προγράμματα Αετού Καρυστίας και Μηλιών Ευβοίας

Για το πρόγραμμα Αετού Καρυστίας:

Στις 13-04-2011 ολοκληρώθηκε η διαδικασία κλήρωσης και ικανοποιήθηκαν οι οικοπεδούχοι που τα οικόπεδα τους είχαν κριθεί ακατάλληλα.

Παρακαλούνται όλοι οι οικοπεδούχοι οι οποίοι δεν έχουν κάνει αρχικό συμβόλαιο και επιθυμούν να κάνουν άρση της διαλυτικής αίρεσης, να απευθύνονται στον ΟΣΜΑΑ “Ο ΙΚΑΡΟΣ” για ενημέρωση επί της διαδικασίας και προγραμματισμό υπογραφής των σχετικών συμβολαίων.

Ενημερώνονται οι οικοπεδούχοι που έχουν προηγούμενες οφειλές (πριν τον επιμερισμό των 750 Ευρώ ανά οικόπεδο που έγινε τον Απρίλιο), να φροντίσουν για την έγκαιρη αποπληρωμή των οφειλών τους, το αργότερο μέχρι 1 Ιουνίου 2011. Τονίζεται ότι για όσους οικοπεδούχους δεν έχουν μεριμνήσει για αποπληρωμή η διακανονισμό των οφειλόμενων τους μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία, θα ακολουθήσουν οι νόμιμες διαδικασίες.

Για το πρόγραμμα Μηλιών Ευβοίας:

Το πρόγραμμα βρίσκεται σε εξέλιξη. Γίνεται ο τελικός έλεγχος των τίτλων ιδιοκτησίας. Όσοι συμμετέχουν στο πρόγραμμα θα ενημερωθούν προσωπικά για τις διαδικασίες:

  • Κλήρωση
  • Υπογραφή συμβολαίων
  • Διαδικασία καταβολής των δόσεων