Μεταρρύθμιση Συνταξιοδοτικού Συστήματος

Γνωρίζεται ότι, με τις ρυθμίσεις του Ν.3865/2010 (ΦΕΚ Α΄ 120) “Μεταρρύθμιση Συνταξιοδοτικού Συστήματος του Δημοσίου και Συναφείς Διατάξεις” σχετικού Νόμου μεταρρυθμίζεται το συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου και επιτυγχάνεται η εναρμόνιση των διατάξεων που αφορούν στους Στρατιωτικούς με τις αντίστοιχες των Δημοσίων Υπαλλήλων.

Κάντε κλικ εδώ για τα σχετικά αρχεία.