Άσκηση Επιστράτευσης – Εκπαίδευσης Εφέδρων εξ εφεδρείας Αξιωματικών και Οπλιτών

Από το ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ανακοινώνεται ότι κατά το μήνα Σεπτέμβριο 2011 και στο πλαίσιο της διακλαδικής άσκησης “ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ – 2011” θα διεξαχθεί άσκηση επιστράτευσης – εκπαίδευσης εφέδρων εξ εφεδρείας Αξιωματικών και Οπλιτών με ημερομηνία κατάταξης την Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου 2011 (26-09-11) και απόλυσης την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2011 (30-09-11).

Η πρόσκληση των εφέδρων θα γίνει με Φύλλα Ατομικής Πρόσκλησης (ΦΑΠ), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, από τις Μονάδες της ΠΑ και τα κατά τόπους Αστυνομικά Τμήματα.