Ενημέρωση Εκπροσώπων Γενικών Επιτελείων με θέμα “Αξιοπλοϊμότητα Πτητικών Μέσων ΕΔ”

Πραγματοποιήθηκε στις 26 Μαΐου στο ΓΕΑ, παρουσίαση σε εκπροσώπους των Γενικών Επιτελείων καθώς και των Μείζονων Σχηματισμών της ΠΑ με θέμα “Αξιοπλοϊμότητα Πτητικών Μέσων ΕΔ”.

Στην παρουσίαση αναλύθηκαν οι δράσεις που έχουν αναληφθεί από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, ενώ ακολούθησε ενημέρωση σχετικά με τις ως σήμερα πρωτοβουλίες της ΠΑ, με σκοπό το βέλτιστο δυνατό συντονισμό και τη διακλαδική προσέγγιση επί του θέματος.