Εβδομάδα Ασφάλειας Πτήσεων-Εδάφους 2011

Από 20 έως 24 Ιουνίου 2011 πραγματοποιήθηκαν στις Μονάδες του ΑΤΑ, της ΔΑΥ και ΔΑΕ οι εκδηλώσεις για την Εβδομάδα Ασφάλειας Πτήσεων και Εδάφους (ΑΠΕ). Σκοπός της είναι η επιβράβευση των προσπαθειών του Προσωπικού που πέτυχαν μηδενικό δείκτη ατυχημάτων και η κατάδειξη της σημασίας που προσδίδει η Πολεμική Αεροπορία στον τομέας της Ασφάλειας Πτήσεων – Εδάφους.

Οι εκδηλώσεις είναι ετήσιες. Κατά τη διάρκεια της εβδομάδας αυτής, πραγματοποιούνται στις Μονάδες της ΠΑ συσκέψεις, ενημερώσεις και διαλέξεις με θέματα Ασφάλειας Πτήσεων, πρόληψης στους χώρους εργασίας, επιδείξεις παροχής πρώτων βοηθειών και χρήσης πυροσβεστικού υλικού, οδικής συμπεριφοράς και αποφυγής επικίνδυνων καταστάσεων.

Επιπλέον, σε ειδική τελετή γίνεται η ανάγνωση μηνύματος του κ. Αρχηγού ΓΕΑ και των Ημερήσιων Διαταγών του Α/ΑΤΑ και Διοικητών ΔΑΥ και ΔΑΕ καθώς και οι απονομές των Επάθλων Ασφαλείας Πτήσεων στις Μοίρες/Σμήνη που πέτυχαν μηδενικό δείκτη ατυχημάτων κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους.

Φέτος οι τελετές απονομής των βραβείων ΑΠΕ πραγματοποιήθηκαν για το Αρχηγείο Τακτικής Αεροπορίας (ΑΤΑ) στην 116ΠΜ/Αεροδρόμιο Αράξου, για τη Διοίκηση Αεροπορικής Υποστήριξης (ΔΑΥ) στην 112ΠΜ/Αεροδρόμιο Ελευσίνας και για τη Διοίκηση Αεροπορικής Εκπαίδευσης (ΔΑΕ) στην 120 ΠΕΑ/Διασπορά Καλαμάτας.

Στις Μοίρες/Σμήνη που πρώτευσαν πετυχαίνοντας την καλύτερη βαθμολογία στην Ασφάλεια Πτήσεων & Εδάφους για το έτος 2010 απονεμήθηκαν, Κύπελλο-Έπαθλο μηδενικού δείκτη ατυχημάτων, Ειδική πλακέτα και αναμνηστικό δίπλωμα ως εξής: στην 335Μ της 116ΠΜ για το ΑΤΑ, στο ΣΜΕΤ της 112ΠΜ για τη ΔΑΥ και στην 361Μ της 120ΠΕΑ για τη ΔΑΕ.

Στις Μοίρες/Σμήνη που διακρίθηκαν στην καλλιέργεια “Παιδείας ΑΠΕ” απονεμήθηκαν Κύπελλο και αναμνηστικό δίπλωμα ως εξής: στην 337Μ της 110ΠΜ για το ΑΤΑ, στη 352ΜΜΥΠ της 112ΠΜ για τη ΔΑΥ και στην 362Μ της 120ΠΕΑ για τη ΔΑΕ.

Τελετή απονομής βραβείων ΑΠΕ για το ΑΤΑ στην 116ΠΜ

Τελετή απονομής βραβείων ΑΠΕ για τη ΔΑΥ στην 112ΠΜ

Τελετή απονομής βραβείων ΑΠΕ για τη ΔΑΕ στην 120 ΠΕΑ