Εβδομάδα Ασφάλειας Πτήσεων και Εδάφους 2011 – AT 049/2011

Από 20 έως και 24 Ιουνίου 2011 θα πραγματοποιηθούν στις Μονάδες της Πολεμικής Αεροπορίας οι ετήσιες εκδηλώσεις για την Εβδομάδα Ασφάλειας Πτήσεων και Εδάφους (ΑΠΕ).

Αντισμήναρχος (Ι) Κωνσταντίνος Γράψας
Εκπρόσωπος Τύπου ΓΕΑ