Ιστορικό Εκλογής Μέλους ΔΕΠ (A.3) στη βαθμίδα του Λέκτορα της Σχολής Ικάρων (Έκδοση 2η) και Ορισμός Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής

Ανακοινώνεται η 2η Έκδοση του Ιστορικού και o Ορισμός Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής, της Εκλογικής Διαδικασίας Πλήρωσης Θέσης Μέλους ΔΕΠ (A.3), στον τομέα Ηγετικής-Διοικητικής Ανθρωπιστικών Επιστημών και Φυσιολογίας, στη βαθμίδα του Λέκτορα, στο γνωστικό αντικείμενο: “Φιλοσοφία με έμφαση στη θεωρία του Πολέμου”.

Κάντε κλικ εδώ για την 2η Έκδοση