Ιστορικό Εκλογής Μέλους ΔΕΠ (B.1) στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή της Σχολής Ικάρων (Έκδοση 2η) και Ορισμός Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής

Ανακοινώνεται η 2η Έκδοση του Ιστορικoύ και o Ορισμός Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής, της Εκλογικής Διαδικασίας Πλήρωσης Θέσης Μέλους ΔΕΠ (Β.1), στον τομέα Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών, στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: ” Θεωρητικά Μαθηματικά ” .

Κάντε κλικ εδώ για την 2η Έκδοση