Ιστορικό Εκλογής Μέλους ΔΕΠ (B.2) στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή της Σχολής Ικάρων (Έκδοση 2η) και Ορισμός Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής

Ανακοινώνεται η 2η Έκδοση του Ιστορικoύ και o Ορισμός Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής, της Εκλογικής Διαδικασίας Πλήρωσης Θέσης Μέλους ΔΕΠ (B.2), στον τομέα Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών, στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο: “Μετεωρολογία με έμφαση στην Αεροπορική Μετεωρολογία”.

Κάντε κλικ εδώ για την 2η Έκδοση