Ιστορικό Εκλογής Μέλους ΔΕΠ (Γ.1) στη βαθμίδα του Καθηγητή της Σχολής Ικάρων (Έκδοση 2η) και Ορισμός Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής

Ανακοινώνεται η 2η Έκδοση του Ιστορικoύ και o Ορισμός Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής, της Εκλογικής Διαδικασίας Πλήρωσης Θέσης Μέλους ΔΕΠ (Γ.1), στον τομέα Αεροδυναμικής και Μηχανικής Πτήσης, στη βαθμίδα του Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο: “Αεροδυναμική”.

Κάντε κλικ εδώ για την 2η Έκδοση