Ιστορικό Εκλογής Μέλους ΔΕΠ (Θ.1) στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή της Σχολής Ικάρων (Έκδοση 2η) και Ορισμός Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής

Ανακοινώνεται η 2η Έκδοση του Ιστορικoύ και o Ορισμός Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής, της Εκλογικής Διαδικασίας Πλήρωσης Θέσης Μέλους ΔΕΠ (Θ.1), στον τομέα Αυτομάτου Ελέγχου, Αεροδιαστημικής Τεχνολογίας, Αμυντικών Συστημάτων και Επιχειρήσεων, στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: “Διαστημική Τεχνολογία με έμφαση στη Συλλογή και Διαχείριση Πληροφοριών στις Σύγχρονες Μορφές Επιχειρήσεων”.

Κάντε κλικ εδώ για την 2η Έκδοση