Ιστορικό Εκλογής Μέλους ΔΕΠ (Z.1) στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή της Σχολής Ικάρων (Έκδοση 2η) και Ορισμός Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής

Ανακοινώνεται η 2η Έκδοση του Ιστορικoύ και o Ορισμός Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής, της Εκλογικής Διαδικασίας Πλήρωσης Θέσης Μέλους ΔΕΠ (Z.1), στον τομέα ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο: “Ηλεκτρονικών με έμφαση στις Μικροηλεκτρονικές και Οπτικοηλεκτρονικές Διατάξεις “.

Κάντε κλικ εδώ για την 2η Έκδοση