Ορθή Επανάληψη 1ης Έκδοσης Ιστορικού Εκλογικής Διαδικασίας για την πλήρωση μιας (1) Οργανικής Θέσης Μέλους ΔΕΠ (Ε.3) στη ΣΙ

Ορθή Επανάληψη 1ης έκδοσης Ιστορικού εκλογικής διαδικασίας για την πλήρωση μιας (1) οργανικής θέσης μέλους ΔΕΠ (Ε.3), στον τομέα Αεροναυπηγικής, Τεχνικής Μηχανικής, Δομικών Έργων Υποδομών, στη βαθμίδα του Λέκτορα στο γνωστικό αντικείμενο: “Μηχανολογίας με έμφαση στην Τεχνική Μηχανική”.

Κάντε κλικ εδώ για την ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 1ης Έκδοσης