Ορθή Επανάληψη 1ης Έκδοσης Ιστορικού Εκλογικής Διαδικασίας για την πλήρωση μιας (1) Οργανικής Θέσης Μέλους ΔΕΠ (H.2) στη ΣΙ

Ορθή Επανάληψη 1ης έκδοσης Ιστορικού εκλογικής διαδικασίας για την πλήρωση μιας (1) οργανικής θέσης μέλους ΔΕΠ (H.2), στον τομέα Πληροφιρικής και Υπολογιστών, βαθμίδα του Λέκτορα με γνωστικό αντικείμενο: “Ηλεκτρονικών Υπολογιστών με έμφαση στην Αρχιτεκτονική Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και το Λογισμικό του Λειτουργικού Συστήματος”.

Κάντε κλικ εδώ για την ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 1ης Έκδοσης