Ορθή Επανάληψη 1ης Έκδοσης Ιστορικού Εκλογικής Διαδικασίας για την πλήρωση μιας (1) Οργανικής Θέσης Μέλους ΔΕΠ (Δ.1) στη ΣΙ

Ορθή Επανάληψη 1ης έκδοσης Ιστορικού εκλογικής διαδικασίας για την πλήρωση μιας (1) οργανικής θέσης μέλους ΔΕΠ (Δ.1), στον τομέα Μηχανολογικών Κατασκευών, Τεχνολογίας Υλικών, Οργάνωσης Παραγωγής στη βαθμίδα του Λέκτορα στο γνωστικό αντικείμενο: “Μηχανολογίας με έμφαση στις Τεχνολογίες των Κατεργασιών-Μηχανουργική Τεχνολογία”.

Κάντε κλικ εδώ για την ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 1ης Έκδοσης