Συμμετοχή Α/ΓΕΑ στην EURAC και GACC 2011

Από 1 έως 2 Ιουνίου 2011 ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, Αντιπτέραρχος (Ι) Βασίλειος Κλόκοζας, συμμετείχε στην ετήσια σύσκεψη των Αρχηγών Πολεμικών Αεροποριών των χωρών της Ευρώπης (European Air Chiefs Conference-EURAC) και στην Παγκόσμια Σύσκεψη Αρχηγών (Global Air Chiefs Conference-GACC) που πραγματοποιήθηκαν στην Κωνσταντινούπολη της Τουρκίας.

Το κύριο θέμα της EURAC για φέτος ήταν: “Οι Επιδράσεις των Τεχνολογικών Επιτευγμάτων στην Εκπαίδευση και Διαδικασίες της Αεροπορικής και Διαστημικής Ισχύος”. Οι Αρχηγοί αντάλλαξαν απόψεις σχετικά με το παρόν και το μέλλον της αεροπορικής εκπαίδευσης και παρουσίασαν τις προτάσεις τους για ενδεχόμενες συνεργασίες με σκοπό την βελτίωση και τη μείωση του κόστους της.

Η GACC είχε κύριο θέμα: “Αεροπορική και Διαστημική Ισχύς: Προκλήσεις του Μέλλοντος”. Τα αντικείμενα που απασχόλησαν τους Αρχηγούς αφορούσαν τον Κυβερνοπόλεμο, τις Ασύμμετρες Απειλές, τις Συνδυασμένες Επιχειρήσεις, τη χρήση των Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (UAVs) καθώς και τη χρήση των Αεροπορικών Δυνάμεων στον πόλεμο κατά της τοπικής και παγκόσμιας τρομοκρατίας.

Στις συσκέψεις συμμετείχαν συνολικά εξήντα πέντε Αρχηγοί Πολεμικών Αεροποριών από όλο τον κόσμο.