Ιστορικό εκλογής μέλους ΔΕΠ (Α.2) στη βαθμίδα του Λέκτορα (2η Έκδοση) και Ορισμός Τριμελoύς Εισηγητικής Επιτροπής

Ανακοινώνεται η 2η Έκδοση του Ιστορικoύ της εκλογικής διαδικασίας καθώς και η σύνθεση της Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής για την πλήρωση μιας θέσης μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Λέκτορα στο γνωστικό αντικείμενο (Α.2) – ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ με έμφαση στην ΕΡΓΟΜΕΤΡΙΑ.

Κάντε κλικ εδώ για την 2η Έκδοση