Ιστορικό εκλογής μέλους ΔΕΠ (Δ.1) στη βαθμίδα του Λέκτορα (2η Έκδοση) και Ορισμός Τριμελους Εισηγητικής Επιτροπής

Ανακοινώνεται η 2η Έκδοση του Ιστορικoύ της Εκλογικής Διαδικασίας καθώς και η Σύνθεση της Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής για την πλήρωση μιας θέσης μέλους ΔΕΠ (Δ.1) στη βαθμίδα του Λέκτορα στο γνωστικό αντικείμενο: “ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ με έμφαση στις ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΩΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ”.

Κάντε κλικ εδώ για την 2η Έκδοση