Ιστορικό εκλογής μέλους ΔΕΠ (Ε.2) στη βαθμίδα του Λέκτορα (2η Έκδοση) και Ορισμός Τριμελους Εισηγητικής Επιτροπής

Ανακοινώνεται η 2η Έκδοση του Ιστορικoύ της Εκλογικής Διαδικασίας καθώς και η Σύνθεση της Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής για την πλήρωση μιας θέσης μέλους ΔΕΠ (Ε.2) στη βαθμίδα του Λέκτορα στο γνωστικό αντικείμενο:”ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ με έμφαση στις ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ”.

Κάντε κλικ εδώ για την 2η Έκδοση